Välkommen till en liten hälsocentral med stort hjärta


Sätter du värde på att känna igen de som jobbar på hälsocentralen och att de vet vem du är? Då är vi rätt hälsocentral för dig. Här jobbar en grupp erfarna och sammansvetsade medarbetare som jobbar tillsammans i det lilla formatet för en god och effektiv vård. Vi vill att du ska känna igen dig när du kommer till oss och veta att vi minns dig. Välkommen till oss!

Placeholder

Vår verksamhet

Vi ingår i Hälsoval Gävleborg. Högkostnadsskyddet gäller här och alla avgifter är desamma som hos andra hälsocentraler i länet.

  • Fasta familjeläkare
  • Sjukvårdsrådgivning
  • Distriktssköterskemottagning
  • Barnsjuksköterska
  • Diabetesmottagning
  • Sjukgymnast/rehab
  • Arbetsterapeut
  • Kurator
  • Se vilka som jobbar här »

Lista dig hos oss

Vill du välja oss som din hälsocentral? Det är enkelt.
Eftersom vi arbetar på uppdrag av Region Gävleborg så kan du välja oss som din hälsocentral, även om du idag är listad på en annan hälsocentral.

Läs mer om hur du listar dig hos oss »


Placeholder

Bästa hälsocentralen – enligt patienterna

Enligt den nationella patientenkäten, så är vi Hudiksvalls bästa hälsocentral! Vi placerar oss t. o. m. på 3:e plats i hela länet, vilket är väldigt glädjande för oss som jobbar här. Vi vill tacka dig som är patient hos oss – det är för dig som vi finns här!
Läs mer om topplaceringen i Nationella patientenkäten här »

hjarta_stetoskop