Tack! Vi är Hudiksvalls bästa hälsocentral

Resultaten från 2016 års patientenkät har nu kommit. Det visar sig att Håstaholmens hälsocentral även i år har de mest nöjda patienterna bland Hudiksvalls hälsocentraler. Det är ett fantastiskt resultat som vi är väldigt glada och tacksamma för! Vi vill rikta ett särskilt tack till dig som valt oss som din hälsocentral. Vi lovar att fortsätta utvecklas under 2017 för att även under det kommande året ge dig en god vård och ett personligt bemötande.

Vad är patientenkäten?
Alla landets kommuner, landsting och regioner är medlemmar i SKL (Sveriges kommuner och landsting). Varje år gör SKL en Nationell patientenkät. Syftet är att kartlägga hur bra hälsocentralerna möter patientens behov av primärvård.

Vilka frågor tas upp?
I patientenkäten intervjuas människor om sina upplevelser av sin hälsocentral. De får svara på frågor om t. ex. hur lång tid de har fått vänta på att träffa läkare, hur bra läkaren är på att förklara och hur välkommen de känt sig på hälsocentralen.

Hur gjordes 2016 års patientenkät?
Enkäten skickades ut till ett antal slumpvist utvalda patienter som under året besökt sin hälsocentral. Själva hanteringen sköts helt och hållet av ett särskilt företag och hälsocentralerna kan inte påverka varken insamling eller resultatsammanställning.

Nationella patientenkäten 2016 Hudik hälsocentraler

Läs mer
Vill du titta närmare på resultaten, jämföra och läsa mer – gå in på patientenkat.se/sv/resultat/primarvard-2016