Förbered ditt samtal till oss

Vårt telefonnummer: Tel: 0650-178 00
Gör följande knappval på din telefon:

Knappval 1: Avboka tid
Lämna namn, personnummer, datum och tid för det besök du önskar avboka samt orsak till avbokning.

Knappval 2: Förnya recept
Lämna namn, personnummer, telefonnummer dagtid, vilka läkemedel du önskar samt styrka och hur ofta du tar din medicin.

Knappval 3: Ekonomifrågor och provtagning
Öppet helgfria vardagar kl. 8.00–9.30 och 13.30–15.00  

Knappval 4: Tidbokning

E-tjänster

Via tjänsten ”1177 Vårdguidens e-tjänster” kan du skriva känslig information till oss via en säker uppkoppling. Via tjänsten kan du också enkelt förnya recept, beställa journalkopior, förnya hjälpmedel och lämna synpunkter på vården.
Du behöver ha Bank-ID eller annan e-legitimation för att använda tjänsten.
Skapa konto och/eller logga på tjänsten: 1177 Vårdguidens e-tjänster