När du behöver någon att prata med – kurator, information När du behöver någon att prata med

Vår kurator Marie Skog ger behandling vid t. ex. krisreaktion, depression, ångest, psykosomatiskt tillstånd och stressrelaterad sjukdom.

Vårt mål är att stärka din egen förmåga att förbättra både din livssituation och din hälsa. I vårt arbete jobbar vi i team med bland annat familjeläkare och andra yrkeskategorier om det t. ex. är aktuellt med läkemedelsbehandling och/eller sjukskrivning eller sjukgymnastik. Det finns även möjlighet att använda KBT via internet.

Om du har frågor om detta, vill veta mer eller boka tid, ring oss på 0650-178 00.