Integritetspolicy

Doktorama förstår att den personliga integriteten är viktig för våra besökare. Följande information är framtagen för att hjälpa våra användare att förstå vilken information vi samlar in från våra webbplatser, och hur vi hanterar och använder den information som vi samlar in.

Personuppgiftsansvarig
Robert Hill, Doktorama Söderhamn AB, Orgnr 556868-7338, Box 162, 826 24 Söderhamn

Informationsinsamling och användning
I samband med att våra webbplatser besöks kan vi komma att samla in information från användaren. Vi behandlar endast personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla fungerande webbplatser, och för att kunna hantera webbplatsernas innehåll och tjänster.

Insamlad data stannar inom Sverige
All information som finns på våra webbplatser finns på servrar som fysiskt placerats i Sverige. Ingen data transporteras utanför Sverige.

Logginformation
Då våra webbplatser besöks samlas automatiskt standardiserad logginformation in från användarens dator, så som information om vilken webbläsare och version som används, internetleverantör, IP-adress och datum och tid för åtkomst.

Dessa uppgifter gör det möjligt för oss att tillhandahålla, vidareutveckla och förbättra våra webbplatser. Vi kommer inte att försöka ta reda på användarens identitet som ett resultat av besöket på våra webbplatser. Vi kommer inte heller att koppla ihop data som samlas in på detta sätt med personlig identifierbar information från annan källa för att identifiera användaren.

Uppgifter som lagras i loggfiler raderas regelbundet. Ytterligare lagring är möjlig, men då raderas eller anonymiseras användarens IP-adress.

Externa länkar
Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra organisationers webbplatser. Vi ansvarar inte för integritetspolicy och hantering av personuppgifter på andra organisationers webbplatser.

Ändring av vår nätintegritetspolicy
Vi kan, från tid till annan, uppdatera denna policy. Vi rekommenderar att användaren återbesöker vår nätintegritetspolicy för att ta del av uppdaterad information om hur vi hanterar integriteten för våra besökare.

Kontakta oss om vår nätintegritetspolicy
Vid frågeställningar eller klagomål på hur personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende användarens rättigheter, vill vi att skriftliga synpunkter skickas till personuppgiftsansvarig. Vi besvarar alla klagomål skriftligen.

Om användaren anser att sina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss kan användaren även vända sig till Datainspektionen.

Doktorama AB 2021-03-01

nav